118 117 116 109 108 95
Novela
Katastrálneho zákonaviac informácií
OSBD Prievidza
oslávilo výročieviac informácií
Obnova bytových domov 2022
OSBD Michalovce

viac informácií
Riešenie vysokých
cien energií

pre domové kotolne

viac informácií
Návrh zákona
o ochrane spotrebiteľaviac informácií
Bytová politika SR do roku 2030


viac informácií
jQuery Slider

Kontakty

SLOVENSKÝ ZVÄZ
BYTOVÝCH DRUŽSTIEV

Palárikova 16
811 04 Bratislava

tel.: 02/5726 7301
e-mail: szbd@szbd.sk

Poradenstvo poskytujeme len členským družstvám SZBD, nie širokej verejnosti. Ďakujeme za pochopenie.


Ing. Vojtech MOLNÁR
predseda Predstavenstva SZBD
055/642 2587
0901 711 696
office@sbd2ke.sk
JUDr. Ing. Jaroslav KOVÁČ
výkonný riaditeľ SZBD
02/5726 7302 kovac@szbd.sk
Mgr. Barbora BAČÍKOVÁ
riaditeľka kancelárie predsedu Predstavenstva SZBD a výkonného riaditeľa
02/5726 7301 bacikova@szbd.sk
Ing. Mária ZMAJKOVIČOVÁ
riaditeľka odboru ekonomiky a financií SZBD
02/5726 7305 zmajkovicova@szbd.sk
Ľubica LINSKÁ
odborná referentka odboru ekonomiky a financií SZBD
02/5726 7306 linska@szbd.sk
Zuzana PODSKLANOVÁ
odborná referentka odboru ekonomiky a financií SZBD
02/5726 7307 podsklanova@szbd.sk