118 117 116 109 108 95
Novela
Katastrálneho zákonaviac informácií
OSBD Prievidza
oslávilo výročieviac informácií
Obnova bytových domov 2022
OSBD Michalovce

viac informácií
Riešenie vysokých
cien energií

pre domové kotolne

viac informácií
Návrh zákona
o ochrane spotrebiteľaviac informácií
Bytová politika SR do roku 2030


viac informácií
jQuery Slider
#

pridané:
1.4.2022

Metodický list č. 2/2022 o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon č. 85/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Súbory na stiahnutie


Dokument: Metodický list č. 2/2022 o regulácii v sieťových odvetviach [publikovaný: 1.4.2022]
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.
Dokument: Metodický list č. 2/2022 o regulácii v sieťových odvetviach [publikovaný: 1.4.2022]
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.
Dokument: Zákon č. 85-2022 Z. z. [publikovaný: 1.4.2022]
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.
Dokument: Dôvodová správa k zákonu [publikovaný: 1.4.2022]
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.
Dokument: Príloha_uplatnenie práva na regulované ceny v roku 2023 [publikovaný: 1.4.2022]
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.