66 61 60 59 58
Vyhláška ÚVZ SR
týkajúca sa vašej činnosti

viac informácií
Reportáž RTVS
Ako neprísť o byt

viac informácií
MANUÁL
k postupu zvolávania
rokovania Zhromaždenia
delegátov v čase
mimoriadnej situácie


viac informácií
Súbor
opatrení

Čo musia družstvá
v súčasnosti
dodržiavať?


viac informácií
Konanie schôdzí
vlastníkov bytov
a nebytových priestorov


viac informácií
jQuery Slider

naši partneri

najbližšie akcie

#

8.9.-10.9.
2021

Športové hry

Vážení športoví priatelia v členských bytových družstvách SZBD, týmto Vám s poľutovaním oznamujeme, že každoročné športové hry SZBD sa tohto roku 2020 neuskutočnia zo všeobecne známych dôvodov. Dobrou správou pre Vás športoví priatelia je, že ŠH SZBD 2021 sa uskutočnia na budúci rok v termíne 8. až 10. septembra 2021.

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

posledné novinky

#

pridané:
1.12.2020

Usmernenie UNMS 30.11.2020

ÚNMS SR bezodplatne sprístupňuje TNI CWA 17553 Tvárové rúška pre verejnosť. Príručka na minimálne požiadavky, skúšobné metódy a používanie (83 2294), vydanú od 1.12.2020 v štátnom jazyku.

viac

#

pridané:
30.11.2020

Povinné príspevky do II. piliera sa od januára 2021 zvýšia

Sporitelia v II. dôchodkovom pilieri si budú od budúceho roku na dôchodok v súkromných dôchodkových správcovských spoločnostiach sporiť viac. Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa im v roku 2021 zvýšia z tohtoročných 5 % na 5,25 %.

viac

#

pridané:
30.11.2020

Zmeny v zákone o archívoch a registratúrach

Implementácia európskej smernice o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty, ukladanie utajovaných skutočností a tiež poznatky a požiadavky aplikačnej praxe sú predmetom novely zákona č. 395/2020 Z. z. o archívoch a registratúrach.

viac

#

pridané:
30.11.2020

Antigénové odberové miesta zriaďujú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva

Možnosť dať sa otestovať zadarmo antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v súčasnosti ponúkajú aj viaceré regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ). Takýchto odberových miest (OM) zriadených na RÚVZ je zatiaľ 24.

viac