56 57 55 54 53 52 51 49
Elektronické zasielanie dokumentov


viac informácií
Zatepľovanie budov
Chránené vtáky
a netopiere už
neprídu o hniezda


viac informácií
Dôležité usmernenie
k ochrane obchodného
tajomstva pri predkladaní
cenových návrhov


viac informácií
Neprípustnosť exekúcie
členského podielu
v bytovom družstve


viac informácií
Písomné hlasovanie
Hlasovanie manželov
na schôdzi vlastníkov


viac informácií
Zaplatenie
dlžnej čiastky

pred rozhodovaním
členskej schôdze
o vylúčení


viac informácií
Hodnota členského podielu
v bytovom družstve

viac informácií
Sulíkov
zákon

Zmeny týkajúce
sa činnosti
bytového
družstva


viac informácií
jQuery Slider

naši partneri

najbližšie akcie

#

8.9.-10.9.
2021

Športové hry

Vážení športoví priatelia v členských bytových družstvách SZBD, týmto Vám s poľutovaním oznamujeme, že každoročné športové hry SZBD sa tohto roku 2020 neuskutočnia zo všeobecne známych dôvodov. Dobrou správou pre Vás športoví priatelia je, že ŠH SZBD 2021 sa uskutočnia na budúci rok v termíne 8. až 10. septembra 2021.

viac

#

28.9.-20.11.
Svätý Jur

Správa bytového fondu

Aj tento rok AINOVA organizuje akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu. Školenie je rozdelené do štyroch blokov v rôznych termínoch.

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

posledné novinky

#

pridané:
29.9.2020

Platobný systém e-Kolok

Od 1.10. sa Obchodný vestník zapája do centrálneho systému evidencie poplatkov – Platobný systém e-Kolok.

viac

#

pridané:
29.9.2020

Rezorty dopravy a životného prostredia chcú zabrániť ničeniu hniezd pri zatepľovaní budov

Rezorty životného prostredia a dopravy chcú zabrániť, aby pri zatepľovaní budov chránené vtáky prichádzali o svoje hniezda.

viac

#

pridané:
29.9.2020

Sprísnené opatrenia od 1. októbra

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol nasledovné opatrenia s predpokladanou platnosťou od 1. októbra.

viac

#

pridané:
28.9.2020

Kedy majú rodičia nárok na OČR po 1. septembri?

V súvislosti so začiatkom školského roka a s aktuálnou pandemickou situáciou rodičov zaujíma, ako majú postupovať pri prípadných žiadostiach o dávky ošetrovné (OČR).

viac