82 81 78 76 74 72 71 70
Návrh vyhlášky
MH SR o rozpočítavaní

viac informácií
Ozveny školenia energetikov 2021


viac informácií
Odklad vyúčtovania
a elektronické
hlasovanie
počas pandémie


viac informácií
Prihlasujte sa!
Správa bytového fondu

viac informácií
Potvrdenie zamestnávateľa
o vykonávaní práce
podľa pracovnej zmluvy


viac informácií
Daňové priznanie
Novela zákona
o DPHviac informácií
Dôležitý zákon
účinný od 19. 1. 2021

viac informácií
ÚRSO
Stanovenie
trhovej ceny
elektriny


viac informácií
jQuery Slider

naši partneri

posledné novinky

#

pridané:
9.4.2021

Zamestnávatelia: Sociálna poisťovňa pripravila nový manuál pre správne vypĺňanie formulárov

Chyby pri oznamovaní údajov a platení poistného patria k opakujúcim sa nedostatkom v komunikácii zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou a spôsobujú problémy obom stranám. Sociálna poisťovňa preto pripravila pre užitočnú pomôcku v podobe prezentácie.

viac

#

pridané:
9.4.2021

Covid automat od 12. apríla 2021

Situácia sa mierne zlepšuje, od 12.apríla budú dva čierne okresy.

viac

#

pridané:
8.4.2021

Návrh vyhlášky MH SR o rozpočítavaní

Predkladáme návrh vyhl. MH SR 240/2016 Z. z. o rozpočítavaní, ktorým sa predlžuje lehota na predloženie.

viac

#

pridané:
7.4.2021

Zodpovednosť za konštrukčné vady

Do pozornosti dávame článok uverejnený na webe epravo.sk o zodpovednosti za konštrukčné vady spôsobené zhotoviteľom.

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

najbližšie akcie

#

19.4.
2021

Správa bytového fondu AINOVA

Tento rok AINova organizuje akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu online formou. Termín je orientačný, upresnený bude dodatočne.

viac