70 69 68 66 61 60 59 58
ÚRSO
Stanovenie
trhovej ceny
elektriny


viac informácií
Novela
zákona

o energetickej
efektívnosti


viac informácií
Štátne dotácie
a úvery zo ŠFRB

na rozvoj bývania
od nového roka


viac informácií
Vyhláška ÚVZ SR
týkajúca sa vašej činnosti

viac informácií
Reportáž RTVS
Ako neprísť o byt

viac informácií
MANUÁL
k postupu zvolávania
rokovania Zhromaždenia
delegátov v čase
mimoriadnej situácie


viac informácií
Súbor
opatrení

Čo musia družstvá
v súčasnosti
dodržiavať?


viac informácií
Konanie schôdzí
vlastníkov bytov
a nebytových priestorov


viac informácií
jQuery Slider

naši partneri

posledné novinky

#

pridané:
14.1.2021

Zamestnávatelia: Začiatok zobrazovania IČPV a povinného uvádzania na RLFO

Do informačného systému Sociálnej poisťovne bola zapracovaná novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť uvádzať a identifikovať zamestnanca prostredníctvom identifikačného čísla právneho vzťahu.

viac

#

pridané:
14.1.2021

Faktúra v reálnom čase eliminuje daňové podvody

V budúcnosti vypustiť povinnosť podávania Kontrolného výkazu DPH či snaha eliminovať daňové úniky a znížiť medzeru vo výbere daní. To sú kľúčové ciele pripravovaného zákona o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov.

viac

#

pridané:
13.1.2021

ÚRSO: Cena vodného a stočného v roku 2021

Slovenským domácnostiam sa cena vodného a stočného v roku 2021 medziročne zvýši priemerne o 3,2 %, čo predstavuje priemerný medziročný nárast mesačných nákladov pre bežnú domácnosť o cca 55 centov mesačne.

viac

#

pridané:
12.1.2021

Rekodifikácia práva obchodných spoločností

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkovania a na verejnú diskusiu „Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností".

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

najbližšie akcie

#

8.9.-10.9.
2021

Športové hry

Vážení športoví priatelia v členských bytových družstvách SZBD, týmto Vám s poľutovaním oznamujeme, že každoročné športové hry SZBD sa tohto roku 2020 neuskutočnia zo všeobecne známych dôvodov. Dobrou správou pre Vás športoví priatelia je, že ŠH SZBD 2021 sa uskutočnia na budúci rok v termíne 8. až 10. septembra 2021.

viac