91 90 88 86 84 78 72
Diskusné fórum
Spravodlivosť v rozpočítavaní tepla a vody

viac informácií
Slávnostné udeľovanie
ocenení DÚ SR

Kto získal Plaketu
Samuela Jurkoviča?


viac informácií
Návrh novely zákona
č. 657/2004 Z. z.

o tepelnej energetike

viac informácií
Ozveny
energetického webináraviac informácií
AKtualizácia
Vyhláška MH SR o rozpočítavaníviac informácií
Odklad vyúčtovania
a elektronické
hlasovanie
počas pandémie


viac informácií
Daňové priznanie
Novela zákona
o DPHviac informácií
jQuery Slider

naši partneri

posledné novinky

#

pridané:
17.6.2021

Certifikáty pre e-podpis - aktualizácia

Certifikáty pre e-podpis bez výmeny občianskeho preukazu možno bezplatne získať už len do 25. júna.

viac

#

pridané:
17.6.2021

COVID-19: Väčšina okresov bude od 21. júna v žltej farbe

Od pondelka 21. júna bude na Slovensku 17 okresov v zelenej farbe (stupeň monitoring), 45 okresov bude žltých (I. stupeň ostražitosti) a 15 okresov v oranžovej farbe (II. stupeň ostražitosti). V ružovej fáze (I. stupeň varovania) je jeden okres...

viac

#

pridané:
17.6.2021

Vyhláška ÚVZ SR - prekrytie horných dýchacích ciest od 17.6.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

viac

#

pridané:
16.6.2021

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa z. č. 442-2002 a vodný zákon - pripomiekové konanie

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov...

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

najbližšie akcie

#

17.6.
online

Diskusné fórum: Spravodlivosť v rozpočítavaní tepla a vody

ARTAV Slovensko Vás pozýva sledovať online diskusné fórum.

viac