36 34 35 33 32 29 30 28
Bytové spoluvlastníctvo v ČR
po novelizácii Občianskeho zákonníka

viac informácií
Ako majú vlastníci hlasovať?
MS SR pozná odpoveď

viac informácií
Ministerstvo spravodlivosti SR
Otázky a odpovede
k zákonu o COVID-19


viac informácií
Mesačné zálohové platby
a ich uhrádzanie
v súvislosti s pandémiou


viac informácií
Usmernenie
Úradu pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR


viac informácií
ZD ČD SZBD
s elektronickým hlasovaním

viac informácií
Odporúčanie SZBD
na aplikovanie
Opatrenia ÚVZ SR


viac informácií
Spravodlivé
rozpočítavanie tepla
v bytovom dome


viac informácií
jQuery Slider

naši partneri

najbližšie akcie

#

8.9.-10.9.
2021

Športové hry

Vážení športoví priatelia v členských bytových družstvách SZBD, týmto Vám s poľutovaním oznamujeme, že každoročné športové hry SZBD sa tohto roku 2020 neuskutočnia zo všeobecne známych dôvodov. Dobrou správou pre Vás športoví priatelia je, že ŠH SZBD 2021 sa uskutočnia na budúci rok v termíne 8. až 10. septembra 2021.

viac

#

21.9.-20.11.
Svätý Jur

POZOR! Zmena termínu! Správa bytového fondu

Aj tento rok AINOVA organizuje akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu. Plánovaný termín začiatku je v septembri, ukončenie v novembri. Dátum uvedený pri titulku je orientačný. O presnom termíne vás budeme včas informovať.

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

posledné novinky

#

pridané:
29.5.2020

ÚVZ SR: Zmena činnosti call centier

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR upravujú činnosť telefonických liniek – call centier zriadených v súvislosti s ochorením COVID-19.

viac

#

pridané:
29.5.2020

Usmernenie ÚVZ SR k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení proti šíreniu COVID-19 a návratom na pracoviská sa odporúča primerane uplatňovať preventívne hygienické a protiepidemické zásady.

viac

#

pridané:
28.5.2020

Bytové spoluvlastníctvo v ČR po novelizácii občianskeho zákonníka

V českom občianskom zákonníku dochádza od 1. júla 2020 k zmenám a stávajú sa účinné niektoré ustanovenia týkajúce sa spoluvlastníctva v bytových domoch.

viac

#

pridané:
28.5.2020

Chráňte svoje pracovisko

Aby ste ochránili seba i ostatných, prvoradé je dodržiavanie hygieny zo strany zamestnancov i klientov.

viac