51 50 49 47 46 45 44 43
Hodnota členského podielu
v bytovom družstve

viac informácií
Pripomienkové konanie
k novelám zákonov
č. 150/2013 Z. z. o štátnom
fonde rozvoja bývania
a č. 443/2010 Z. z. o dotáciách
na rozvoj bývania


viac informácií
Sulíkov
zákon

Zmeny týkajúce
sa činnosti
bytového
družstva


viac informácií
Sčítanie
obyvateľov, domov
a bytov 2021


viac informácií
Charakter zmluvy
o výkone správy

viac informácií
Tézy
spracované na základe
podnetov ČD SZBD na účely
novelizácie zákona 182/1993 Z. z.


viac informácií
Návrh zákona
k zaisťovaniu majetku

viac informácií
Záujem či právo?
reportáž RTVS

viac informácií
jQuery Slider

naši partneri

najbližšie akcie

#

8.9.-10.9.
2021

Športové hry

Vážení športoví priatelia v členských bytových družstvách SZBD, týmto Vám s poľutovaním oznamujeme, že každoročné športové hry SZBD sa tohto roku 2020 neuskutočnia zo všeobecne známych dôvodov. Dobrou správou pre Vás športoví priatelia je, že ŠH SZBD 2021 sa uskutočnia na budúci rok v termíne 8. až 10. septembra 2021.

viac

#

21.9.-20.11.
Svätý Jur

POZOR! Zmena termínu! Správa bytového fondu

Aj tento rok AINOVA organizuje akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu. Plánovaný termín začiatku je v septembri, ukončenie v novembri. Dátum uvedený pri titulku je orientačný. O presnom termíne vás budeme včas informovať.

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

posledné novinky

#

pridané:
11.8.2020

Posudzovanie náležitostí prílohy pozvánky na členskú schôdzu družstva

Ak má členská schôdza družstva rozhodovať o zmene stanov družstva musí príloha pozvánky na členskú schôdzu obsahovať celé znenie navrhovaných zmien stanov, aby o ňom mohlo byť bez ďalšieho hlasovania.

viac

#

pridané:
11.8.2020

Pokračovanie dočasnej ochrany podnikateľov

Malý konkurz, či neformálna reštrukturalizácia – nové opatrenia zamerané na pomoc podnikateľskému prostrediu. Sú súčasťou predkladaného návrhu zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, ktorý predstavila ministerka spravodlivosti.

viac

#

pridané:
11.8.2020

Horúčavy na pracovisku

Počas horúčav dochádza na pracoviskách k nevoľnosti, alebo ochoreniam súvisiacich so zvýšenými teplotami. Predchádzaniu týchto prípadov je potrebné venovať pozornosť, pretože v extrémnych prípadoch môže prehriatie organizmu spôsobiť aj smrť.

viac

#

pridané:
5.8.2020

Upozornenie na povinnosť ukladania účtovných závierok

Finančná správa pokračuje v proklientskych opatreniach. Najnovšie klientov upozorní na správne ukladanie účtovných závierok do Registra účtovných závierok (RÚZ). Finančná správa opäť monitorovala plnenie povinností jednotlivých daňových subjektov.

viac