18 4 17 16 15 14 13 12
Reportáž RTVS
Dezinfekcia spoločných priestorov

viac informácií
Prečo sa stať našim členom
S nami ste o krok vpred
S nami ste informovaní
S nami profitujete
S nami tvoríte legislatívu


viac informácií
!Práve vyšlo!
Vyhláška zákona o energetickej hospodárnosti či kontroverzný 13. dôchodok

viac informácií
POZOR!
Mimoriadna ponuka
rúšok proti COVID-19!


viac informácií
Mnisterstvo dopravy a výstavby SR
vydalo oficiálne stanovisko
k aktuálnej situácii


viac informácií
COVID-19
Vláda SR prijala na mimoriadnom zasadnutí ďalšie dôležité opatrenia

viac informácií
Neprehliadnite!
Opatrenie ÚVZ SR o zákaze
a obmedzení prevádzok
AKTUALIZOVANÉ 17.3. 2020


viac informácií
Čo priniesla novela zákona
o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov


viac informácií
jQuery Slider

naši partneri

najbližšie akcie

#

21.9.-20.11.
Svätý Jur

POZOR! Zmena termínu! Správa bytového fondu

Aj tento rok AINOVA organizuje akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu. Plánovaný termín začiatku je v septembri, ukončenie v novembri. Dátum uvedený pri titulku je orientačný. O presnom termíne vás budeme včas informovať.

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

posledné novinky

#

pridané:
3.4.2020

AKTUALIZOVANÉ Oboznamovanie zamestnancov a udržanie odbornej a zdrav. spôsobilosti v čase COVID-19

V súvislosti s otázkami doručenými na NIP týkajúcich sa oboznamovania zamestnancov a udržania odb. a zdrav. spôsobilosti fyzických osôb v čase výskytu ochorenia COVID-19, MPSVR SR prijalo 13.3.2020 opatrenie k spočítavaniu lehôt počas kríz. situácie.

viac

#

pridané:
3.4.2020

Ktoré služby súvisiace s BOZP je možné poskytovať v mimoriadnej situácii?

Národný inšpektorát práce (NIP) požiadal o stanovisko v tejto veci Úrad verejného zdravotníctva SR.

viac

#

pridané:
3.4.2020

Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19

Zákon NR SR z 2. apríla 2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

viac

#

pridané:
3.4.2020

Schválené znenie Zákonníka práce z 2. 4. 2020

Nové znenie Zákonníka práce, ktoré reflektuje súčasný stav a zahŕňa prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

viac