46 45 44 43 42 41 40 37
Charakter zmluvy
o výkone správy

viac informácií
Tézy
spracované na základe
podnetov ČD SZBD na účely
novelizácie zákona 182/1993 Z. z.


viac informácií
Návrh zákona
k zaisťovaniu majetku

viac informácií
Záujem či právo?
reportáž RTVS

viac informácií
Neprehliadnite!
Dokedy treba predložiť
Správu o činnosti správcu
a vyúčtovanie?


viac informácií
Zákon o dotácii
na úhradu nájomného

+ dôvodová správa

viac informácií
Kamerové systémy
v spoločných častiach
bytového domu


viac informácií
Vyjadrenie MF SR
- podpis zmluvy o výkone správy
- využívanie spoločných častí domu


viac informácií
jQuery Slider

naši partneri

najbližšie akcie

#

8.9.-10.9.
2021

Športové hry

Vážení športoví priatelia v členských bytových družstvách SZBD, týmto Vám s poľutovaním oznamujeme, že každoročné športové hry SZBD sa tohto roku 2020 neuskutočnia zo všeobecne známych dôvodov. Dobrou správou pre Vás športoví priatelia je, že ŠH SZBD 2021 sa uskutočnia na budúci rok v termíne 8. až 10. septembra 2021.

viac

#

21.9.-20.11.
Svätý Jur

POZOR! Zmena termínu! Správa bytového fondu

Aj tento rok AINOVA organizuje akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu. Plánovaný termín začiatku je v septembri, ukončenie v novembri. Dátum uvedený pri titulku je orientačný. O presnom termíne vás budeme včas informovať.

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

posledné novinky

#

pridané:
9.7.2020

Charakter zmluvy o výkone správy

Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom, čiže napr. zmluva o úvere, zmluva o pripojení, kúpna zmluva, poistná zmluva, zmluva o preprave, zmluva o výkone správy domu a pod.

viac

#

pridané:
8.7.2020

Okresný súd Bratislava II napadol na Ústavnom súde vecné bremeno k pozemku pod bytovým domom

Ústavnému súdu SR bol dňa 8.6.2020 doručený návrh Okresného súdu Bratislava II na začatie konania o súlade právnych predpisov, a to návrh na vyslovenie súladu ustanovenia § 23 ods. 5 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

viac

#

pridané:
7.7.2020

POĎAKOVANIE

Vážené kolegyne, kolegovia,
týmto sa Vám úprimne a srdečne chceme poďakovať za predloženie pripomienok, návrhov a podnetov k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z., ktoré Ste nám zaslali na základe našej výzvy.

viac

#

pridané:
2.7.2020

Zákon o vlastníctve bytov – predloženie tém do diskusného fóra

Tézy súvisiace s požiadavkou MF SR spracované na základe podnetu ČD SZBD.

viac