92 90 88 86 84 78
TRH S TEPLOM ALEBO LEGISLATÍVNA FIKCIA?
Autor: Ing. Michal Piterka

viac informácií
Slávnostné udeľovanie
ocenení DÚ SR

Kto získal Plaketu
Samuela Jurkoviča?


viac informácií
Návrh novely zákona
č. 657/2004 Z. z.

o tepelnej energetike

viac informácií
Ozveny
energetického webináraviac informácií
AKtualizácia
Vyhláška MH SR o rozpočítavaníviac informácií
Odklad vyúčtovania
a elektronické
hlasovanie
počas pandémie


viac informácií
jQuery Slider

naši partneri

posledné novinky

#

pridané:
22.7.2021

Celé Slovensko zostáva aj na budúci týždeň v zelenej farbe

Celé Slovensko zostáva aj naďalej od 26. júla v zelenej farbe (stupeň monitoring) na základe Covid Automatu. Nemenia sa ani pravidlá na hraniciach.

viac

#

pridané:
22.7.2021

Byť zdravý je výhra

Ministerstvo financií SR zverejnilo podrobnejšie informácie o očkovacej prémii a o sprostredkovateľskom bonuse.

viac

#

pridané:
20.7.2021

Česká judikatúra ku konaniu a rozhodovaniu na zhromaždení delegátov družstva

Uvedené závery sa dajú aplikovať aj na zmenu stanov v našich podmienkach. Zmena stanov je zásah do života členov družstva a preto sa musí prejednať riadne a s dostatočným ich odôvodnením a zabezpečením dostatočnej informovanosti.

viac

#

pridané:
19.7.2021

Ukončenie registrácie a prihlasovania používateľov na portál FS s využitím KEP

V záujme zvýšenia bezpečnosti používateľov portálu FS je od 9.7.2021 ukončené registrovanie a prihlasovanie používateľov na portál FS s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP).

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

najbližšie akcie