103 101 98 99 95 94
Školenie ekonómov
Zákon o dani z príjmov
Zákon o DPH


viac informácií
MH SR
Ako zlepšiť
podnikateľské
prostredie


viac informácií
Hydraulické
vyregulovanie

vykurovacieho systému
a teplej vody


viac informácií
Výmena určených meradiel,
bytových vodomerovviac informácií
Bytová politika SR do roku 2030


viac informácií
Usmernenie
v zmysle vyhlášok ÚVZ SR

viac informácií
jQuery Slider

naši partneri

posledné novinky

#

pridané:
29.11.2021

Opatrenie pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktoré podmieňuje vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa S účinnosťou od 29. novembra 2021 je platné nariadené opatrenie pri ohrození verejného zdravia Úradu verejného zdravotníctva.

viac

#

pridané:
29.11.2021

Pravidlá lockdownu vzťahujúce sa na zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 695 (zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 428/2021) vyhlásila dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.

viac

#

pridané:
29.11.2021

Prekrytie horných dýchacích ciest zamestnancov podľa pravidiel účinných od 25.11.2021

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva č. 262, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa s účinnosťou od 25. novembra 2021 zmenili pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest osôb

viac

#

pridané:
29.11.2021

Obmedzenie hromadných podujatí v súvislosti s výkonom práce od 25.11.2021

Úrad verejného zdravotníctva vydal vyhlášku č. 261, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

najbližšie akcie

#

7.12.
online

Školenie ekonómov - Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH

Pozývame Vás na školenie týkajúce sa tém: Zákon o dani z príjmov – zmeny v zákone a daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021 a Zákon o Dani z pridanej hodnoty – zmeny v zákone od 15.11. 2021 a od 01.01. 2022

viac

#

25.11.
online

ONLINE ŠKOLENIE ENERGETIKOV BD November 2021

Školenie na tému „Proces hromadného odplombovania a rekonštrukcie stúpačkových vedení – novinky a zmeny“.

viac