133 126 127 128 129 124
Novela Zákonníka práce
Metodický list

viac informácií
Praskliny
na fasáde
zatepleného bytového domuviac informácií
Neplatnosť zmluvy
o nadobudnutí
vlastníckeho práva
k družstevnému bytu


viac informácií
Rozhodnutie
NS SR

Povinnosť správcu BD
vykonávať zimnú údržbu


viac informácií
Premlčanie zmluvnej pokuty


viac informácií
Spoločné vyhlásenie
SZVT, ZBHS a SZBDviac informácií
jQuery Slider

naši partneri

posledné novinky

#

pridané:
7.12.2022

MH SR hradí prvé kompenzácie na vysoké ceny energií

Ministerstvo hospodárstva dnešným dňom posiela prvé úhrady oprávneným žiadateľom na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií v celkovej výške 4 687 469,25 eur.

viac

#

pridané:
7.12.2022

Oznámenie o hlasovaní v NR SR o novele zákona č. 182/1993 Z. z.

Ako dopadlo hlasovanie v NR SR o novele zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

viac

#

pridané:
7.12.2022

Národná rada SR schválila novelu zákona o energetike

Do praxe zavádzajú odvod z nadmerných príjmov pre určité subjekty vyrábajúce elektrinu, či dotácie na pokrytie rozdielu cien tepla.

viac

#

pridané:
6.12.2022

Rozšírené práva odberateľov v domácnosti

Dňa 1.1.2023 vstúpi do platnosti novela Zákona o energetike, ktorá prináša ďalšie zmeny a rozšírenia v oblasti ochrany odberateľa. Zmena úpravy sa týka najmä zasielania upozornení a predĺžení lehôt pri odpojení od energií v dôsledku neplatenia úhrad.

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

najbližšie akcie

#

1.2.
Svätý Jur / online

Správa bytového fondu 2023

AINOVA otvára ďalšie kolo akreditovaného vzdelávacieho programu Správa bytového fondu. Školenie prebehne kombináciou prezenčnej a online formy prednášok.

viac