139 138 136 135 133 128 127 126
Informovanie
ČD SZBD

v súvislosti so schválením novej Vyhlášky č. 503/2022 Z. z. MH SR

viac informácií
Vyhláška MH SR
o rozpočítavaní nákladov
na množstvo tepla


viac informácií
Nariadenie
vlády SR

Maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky
elektriny a plynu


viac informácií
Nariadenie
vlády SR

Limit nárastu schválenej
alebo určenej ceny tepla


viac informácií
Novela Zákonníka práce
Metodický list

viac informácií
Rozhodnutie
NS SR

Povinnosť správcu BD
vykonávať zimnú údržbu


viac informácií
Neplatnosť zmluvy
o nadobudnutí
vlastníckeho práva
k družstevnému bytu


viac informácií
Praskliny
na fasáde
zatepleného bytového domuviac informácií
jQuery Slider

naši partneri

posledné novinky

#

pridané:
27.1.2023

Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vypracoval podľa § 9 ods. 3 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov Koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby.

viac

#

pridané:
25.1.2023

Zverejnenie zoznamu pohľadávok v Registri úpadcov

Od 11. januára 2023 je v Informačnom systéme Registra úpadcov (IS RÚ) sprístupnená funkcionalita, ktorá umožňuje zverejniť zoznam pohľadávok aj v prípade konkurzných a reštrukturalizačných konaní, začatých pred 1. júlom 2016.

viac

#

pridané:
25.1.2023

Zamestnávatelia a oznamovanie analytických údajov Sociálnej poisťovni

Zamestnávatelia majú od nového roku novú povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni analytické údaje za všetkých zamestnancov.

viac

#

pridané:
25.1.2023

Slovami Galekovho šéfa

Minister hospodárstva SR Karel Hirman zverejnil vyhlásenie.

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

najbližšie akcie

#

1.2.
Svätý Jur / online

Správa bytového fondu 2023

AINOVA otvára ďalšie kolo akreditovaného vzdelávacieho programu Správa bytového fondu. Školenie prebehne kombináciou prezenčnej a online formy prednášok.

viac