124 123 120 119 117 109 95
Spoločné vyhlásenie
SZVT, ZBHS a SZBDviac informácií
Výročná správa ÚRSO
za rok 2021

viac informácií
Výkladové stanovisko MF SR
k otázke udelenia
poverenia zamestnancovi BD
k účasti na schôdzi


viac informácií
Aktuálna
analýza

regulovaných
cien energií


viac informácií
OSBD Prievidza
oslávilo výročieviac informácií
Riešenie vysokých
cien energií

pre domové kotolne

viac informácií
Bytová politika SR do roku 2030


viac informácií
jQuery Slider

naši partneri

posledné novinky

#

pridané:
4.10.2022

ÚRSO reaguje na akútne problémy trhu

Zverejnená novela vyhlášky o pravidlách trhu vychádza z podnetov a námetov, ktoré úrad zbieral od účastníkov trhu a priebežne vyhodnocoval už od konca roka 2021. Novelizácia však reflektuje aj aktuálne témy na trhu s elektrinou a plynom.

viac

#

pridané:
3.10.2022

Rozhodnutie SOI - BA

Porušenie povinnosti vybaviť reklamáciu spotrebiteľa v zákonom stanovenej 30-dňovej lehote; viesť evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu...

viac

#

pridané:
3.10.2022

Bytový podnik Trebišov - Rozhodnutie KS KE

Žalobca ako správca bol povinný poskytovať služby vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dotknutom bytovom dome spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie.

viac

#

pridané:
28.9.2022

Z globálnej pandémie do globálnej inflácie

Napriek silnejúcim cenovým tlakom stúpne HDP Slovenska tento rok o 1,9 %. Vysoké ceny energií však zvyšujú náklady firiem a spôsobia spomalenie ekonomického tempa už v druhej polovici roka a to nielen na Slovensku.

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

najbližšie akcie

#

16.1.
Svätý Jur / online

Správa bytového fondu 2023

AINOVA plánuje v januári 2023 otvoriť ďalšie kolo akreditovaného vzdelávacieho programu Správa bytového fondu. Školenie prebehne kombináciou prezenčnej a online formy prednášok. Uvedený termín je orientačný, upresnený bude dodatočne.

viac

#

28.11.-29.11.
Dudince

Porada ekonómov

Pozývame Vás na poradu ekonómov, ktorá sa bude konať v dňoch 28.-29.11.2022 v Dudinciach. Prednášajúcimi budú Ing. Martin Ťažký, Ing. Iveta Petrovičová a RNDr. Jana Motyčková. O presnom znení okruhov a tém školenia Vás budeme informovať dodatočne.

viac

#

10.11.-11.11.
Podbanské

Odborná konferencia SZBD 2022

V dňoch 10. a 11. 11. 2022 sa bude konať „Odborná konferencia ČD SZBD 2022“ v Grandhoteli Permon Podbanské.

viac