95 94 93 92 90 84
Bytová politika SR do roku 2030


viac informácií
Usmernenie
v zmysle vyhlášok ÚVZ SR

viac informácií
Prihlasujte sa!
AINova
Správa bytového fondu


viac informácií
TRH S TEPLOM ALEBO LEGISLATÍVNA FIKCIA?
Autor: Ing. Michal Piterka

viac informácií
Slávnostné udeľovanie
ocenení DÚ SR

Kto získal Plaketu
Samuela Jurkoviča?


viac informácií
AKtualizácia
Vyhláška MH SR o rozpočítavaníviac informácií
jQuery Slider

naši partneri

posledné novinky

#

pridané:
21.9.2021

Rodičia majú nárok na pandemické OČR

Rodičia majú nárok na pandemické OČR, ak je trieda či škola uzavretá alebo majú dieťa v karantén.

viac

#

pridané:
21.9.2021

Opatrenia platné v zelených, oranžových, červených a bordových okresoch

Úrad verejného zdravotníctva SR ponúka zosumarizované opatrenia platné pre tieto farby okresov vyplývajúce z vyhlášok.

viac

#

pridané:
17.9.2021

Povinné identifikačné údaje by mohli byť do ORSR doplnené automatizovane

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi vykoná automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra a odbremení tak podnikateľov. Potrebnú legislatívu dnes poslanci v parlamente posunuli do ďalšieho čítania.

viac

#

pridané:
17.9.2021

Odovzdanie kompetencií Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Dňom 1. septembra 2021 začal svoju činnosť novozriadený Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Týmto dňom prešli kompetencie v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti z inšpektorátov práce na tento úrad.

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

najbližšie akcie

#

27.9.
online

Správa bytového fondu AINOVA

AINova tento rok už po druhýkrát organizuje akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu online formou. Ak ste jarný termín zmeškali, teraz máte opäť šancu kurz absolvovať. Začiatok je naplánovaný na 27. septembra, finále vzdelávacieho programu na 12. novembra 2021. V prípade záujmu nám do konca augusta zašlite na szbd@szbd.sk vyplnenú prihlášku.

viac