169 171 172 168 167 166 163 158 149
Aktualizované
Pripravuje sa
novela zákona č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a NP


viac informácií
Zhromaždenie delegátov
ČD SZBD 2024viac informácií
SZBD
si pripomína
výročieviac informácií
Seriál k ochrane osobných údajov


viac informácií
Podmienky
Zelenej
domácnostiamviac informácií
Seriál príspevkov
o bezpečnosti
a ochrany zdravia
pri práci


viac informácií
SBD Sládkovičovo
a Galanta

- prijatie za člena SZBD

viac informácií
Allianz
chráni pred podpoistením

úpravou poistnej sumy
aj podľa vývoja trhu realít


viac informácií
Certifikáty
pre stanovenie
poistnej sumy
bytového domu


viac informácií
jQuery Slider

naši partneri

posledné novinky

#

pridané:
16.5.2024

Fond prevádzky, údržby a opráv

Presný postup i podrobný rozpis výdavkov, ktoré sa pravidelne budú hradiť z fondu prevádzky, údržby a opráv, by teda mal byť presne špecifikovaný v zmluve o výkone správy.

viac

#

pridané:
15.5.2024

Metodický list č. 1 - Správa registratúry

Správa registratúry v bytovom a správcovskom družstve - Od 1.1.2024 vstúpila v účinnosť vyhláška Ministerstva vnútra SR z 11. októbra 2023 č. 403/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z...

viac

#

pridané:
7.5.2024

Rozhodnutie SOI - vyúčtovanie viacerým vlastníkom v priebehu roka

Správca nevykonal vyúčtovanie úhrad za plnenia za rok 2022 predchádzajúcim vlastníkom bytu; k zápisnici nebola vlastníkom priložená hlasovacia listina

viac

#

pridané:
7.5.2024

URSO fungovanie trhu s plynom - vyhláška

VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetv č. 208/2023 Z. z, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

najbližšie akcie

#

14.11.-15.11.
Podbanské

Odborná konferencia ČD SZBD 2024

Odborná konferencia ČD SZBD sa tento rok uskutoční v dňoch 14.-15. novembra v Grand hoteli Permon v Podbanskom.

viac

#

20.5.
Zvolen

Zhromaždenie delegátov ČD SZBD 2024

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že ZD ČD SZBD sa koná 20. mája o 10.00 v hoteli Tenis vo Zvolene. Tešíme sa na Vás!

viac