168 166 167 164 163 165 161 158 149
Seriál k ochrane osobných údajov


viac informácií
Seriál príspevkov
o bezpečnosti
a ochrany zdravia
pri práci


viac informácií
Podmienky
Zelenej
domácnostiamviac informácií
AINOVA: Správa bytového fondu
jar 2024

viac informácií
SBD Sládkovičovo
a Galanta

- prijatie za člena SZBD

viac informácií
OSBD Prievidza
Koniec závislosti na spotových cenách energií

viac informácií
Aktuálne témy
v energetike, rozpočítavaní,
cenovej regulácii


viac informácií
Allianz
chráni pred podpoistením

úpravou poistnej sumy
aj podľa vývoja trhu realít


viac informácií
Certifikáty
pre stanovenie
poistnej sumy
bytového domu


viac informácií
jQuery Slider

naši partneri

posledné novinky

#

pridané:
22.2.2024

Metodické usmernenie - Monitorovanie kamerovými zariadeniami

Ochrana osobných údajov - usmernenia, metodika, legislatíva...

viac

#

pridané:
12.2.2024

Ročné zúčtovanie zdaniteľného príjmu

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2023 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára tohto roka písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

viac

#

pridané:
8.2.2024

Prevádzkovanie kamerových systémov – metodika v ČR

Úřad pro ochranu osobních údajů ČR zverejnil novú Metodiku k návrhu a k prevádzkovaniu kamerových systémov z hľadiska spracovania a ochrany osobných údajov.

viac

#

pridané:
8.2.2024

Upozornenie bezpečnostným technikom

Osvedčenie bezpečnostného technika vydané pred 1. januárom 2023 stráca platnosť najneskôr 1. januára 2025.

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

najbližšie akcie

#

8.4.
Svätý Jur / online

Správa bytového fondu jar 2024

V apríli 2024 sa začína ďalšie kolo akreditovaného vzdelávacieho programu Správa bytového fondu, ktorý každoročne organizuje Academia Istropolitana NOVA. Záujemcovia sa môžu prihlasovať.

viac

#

14.3.
Bratislava

Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny

Podujatie efocus.sk, na ktorom odborníci v energetike pomôžu účastníkom konferencie vykonať kroky smerujúce k vytvoreniu energetickej komunity.

viac