160 161 159 158 154 149
ÚRSO
Regulácia cien energií
a výhľad na rok 2024


viac informácií
Aktuálne témy
v energetike, rozpočítavaní,
cenovej regulácii


viac informácií
Nové pravidlá
rozpočítavania nákladov
na množstvo tepla


viac informácií
Allianz
chráni pred podpoistením

úpravou poistnej sumy
aj podľa vývoja trhu realít


viac informácií
Dodávka elektriny
do spoločných priestorov
za sadzbu „domácnosť“


viac informácií
Certifikáty
pre stanovenie
poistnej sumy
bytového domu


viac informácií
jQuery Slider

naši partneri

posledné novinky

#

pridané:
5.12.2023

ÚRSO: Regulovaná cena za dodávku plynu pre domácnosti v roku 2024 klesne

ÚRSO: Regulovaná cena za dodávku plynu pre domácnosti klesne v roku 2024 o cca - 27 %, v prípade regulovaných cien elektriny pre domácnosti sú ceny na rok 2024 stabilizované, avšak cenové konania pre najväčších dodávateľov sú prerušené.

viac

#

pridané:
5.12.2023

ÚRSO zavádza Indikátor aktuálnej trhovej ceny elektriny a plynu

Úrad zavádza Indikátor aktuálnej trhovej ceny elektriny a plynu s cieľom oboznamovať koncových odberateľov elektriny alebo plynu o aktuálnych úrovniach trhových cien komodít, elektriny a plynu, na mesačnej báze.

viac

#

pridané:
5.12.2023

Na slovíčko s ÚRSO Ombudsmanom

ÚRSO Ombudsman rieši problémy spotrebiteľov s dodávateľmi na trhu s energiami. V súčasnosti sa najčastejšie stretáva s podnetmi na uzatváranie zmlúv na doplnkové služby k existujúcim zmluvám na dodávku energií...

viac

#

pridané:
5.12.2023

Nová verzia podpisových komponentov

Na stránke Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) bol vydaný nový balík podpisových komponentov – D.Suite/eIDAS - verzia – 1.1.7. - Aplikácia pre kvalifikovaný elektronický podpis.

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

najbližšie akcie

#

6.12.
Bratislava / online

Seminár SIEA

SIEA pozýva na seminár na tému „Čo sa oplatí dohodnúť v zmluve medzi domácnosťou a zhotoviteľom v projekte Zelená domácnostiam“.

viac