171 172 169 168 167 166 163 158 149
Zhromaždenie delegátov
ČD SZBD 2024viac informácií
SZBD
si pripomína
výročieviac informácií
Pripravuje sa novela zákona
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP

viac informácií
Seriál k ochrane osobných údajov


viac informácií
Podmienky
Zelenej
domácnostiamviac informácií
Seriál príspevkov
o bezpečnosti
a ochrany zdravia
pri práci


viac informácií
SBD Sládkovičovo
a Galanta

- prijatie za člena SZBD

viac informácií
Allianz
chráni pred podpoistením

úpravou poistnej sumy
aj podľa vývoja trhu realít


viac informácií
Certifikáty
pre stanovenie
poistnej sumy
bytového domu


viac informácií
jQuery Slider

naši partneri

posledné novinky

#

pridané:
17.4.2024

Hodnota bodu pre úrazové dávky sa v tomto roku zvýšila

Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok, je v tomto roku 28,60 eura. V predchádzajúcom roku predstavovala sumu 26,08 eura, hodnota bodu sa teda zvýšila o 2,52 eura.

viac

#

pridané:
16.4.2024

55. výročie vzniku SZBD

Tento rok si pripomíname 55. výročie vzniku Slovenského zväzu bytových družstiev. Už viac ako pol storočie sme tu s Vami a prinášame Vám informácie nevyhnutné pre Vašu prácu, poskytujeme poradenstvo...

viac

#

pridané:
15.4.2024

Registrácia z úradnej moci na daň z príjmov

Finančné riaditeľstvo SR oznamuje, že s účinnosťou od 15. apríla 2024 rozširuje preberanie údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci z ďalších zdrojových registrov - registra spoločenstiev vlastníkov bytov a NP...

viac

#

pridané:
15.4.2024

Domácnosti zatiaľ nedostanú príspevky na malé obnoviteľné zdroje energie

Domácnosti a bytové domy si na preplácanie poukážok na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE) ešte musia počkať. Aktuálne prebieha nasadzovanie upravovaného informačného systému, ktorý bol rozšírený o viaceré funkcionality...

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

najbližšie akcie

#

20.5.
Zvolen

Zhromaždenie delegátov ČD SZBD 2024

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že ZD ČD SZBD sa koná 20. mája o 10.00 v hoteli Tenis vo Zvolene. Pozvánku spolu s materiálmi Vám doručíme do konca apríla.

viac