105 114 113 109 108 95
Zhromaždenie delegátov
ČD SZBD

19.5.2022 Zvolen

viac informácií
Metodický list
o regulácii
v sieťových
odvetviach


viac informácií
Novela zákonov 250 a 251/2012 Z. z.
a 309/2009 Z. z.viac informácií
Riešenie vysokých
cien energií

pre domové kotolne

viac informácií
Návrh zákona
o ochrane spotrebiteľaviac informácií
Bytová politika SR do roku 2030


viac informácií
jQuery Slider

naši partneri

posledné novinky

#

pridané:
12.5.2022

Rozhodnutie SOI ZA - viacero porušení zákona č. 182-1993 Z. z.

Rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie - viacero porušení zákona č. 182-1993 Z. z.

viac

#

pridané:
11.5.2022

Rozhodnutie SOI KE - rozúčtovanie nákladov na výťah

Rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie - rozúčtovanie nákladov na výťah.

viac

#

pridané:
11.5.2022

Novela zákona o Policajnom zbore

Poslanci v utorok 10. mája 2022 schválili novelu zákona č. 171/1993 o Policajnom zbore, ktorou sa zavádza základná štruktúra Policajného zboru, nové oprávnenia policajtov, rušia sa menovky na rovnošatách či upravuje činnosť dronov...

viac

#

pridané:
10.5.2022

Rozhodnutie SOI - rozpor s vyhláškou MŽP č. 397/2003 Z. z.

Porušenie povinnosti zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne použitie.

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

najbližšie akcie