156 173 169 172 167 158 149
Športové hry SZBD 2024


viac informácií
Slávnostné udeľovanie
cien DÚ SRviac informácií
Aktualizované
Pripravuje sa
novela zákona č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a NP


viac informácií
SZBD
si pripomína
výročieviac informácií
Podmienky
Zelenej
domácnostiamviac informácií
Allianz
chráni pred podpoistením

úpravou poistnej sumy
aj podľa vývoja trhu realít


viac informácií
Certifikáty
pre stanovenie
poistnej sumy
bytového domu


viac informácií
jQuery Slider

naši partneri

posledné novinky

#

pridané:
18.6.2024

ÚRSO: Koniec zmluvného otroctva pre zraniteľných odberateľov elektriny a plynu

Úrad oznamuje, že od 01.07.2024 začnú platiť nové vyhlášky ÚRSO, ktoré by mali zabezpečiť spravodlivejšie ceny energií pre slovenské domácnosti, a od 01.08.2024 sa ruší zmluvná viazanosť pre zraniteľných odberateľov elektriny...

viac

#

pridané:
13.6.2024

Družstevná únia SR odovzdala prestížne ocenenia

Aj tento rok sa konalo slávnostné odovzdávanie cien DÚ SR. Dňa 12. 6. 2024 si najvyššie ocenenia prevzali Ing. Jaroslava Hadová, riaditeľka OSBD Dolný Kubín, Ing. Štefan Péter, funkcionár OSBD Poprad a SBD Komárno.

viac

#

pridané:
12.6.2024

Ochrana pred požiarmi v bytových domoch - upozornenie HaZZ SR

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch.

viac

#

pridané:
11.6.2024

65 rokov Stavebného bytového družstva Lučenec

V týchto dňoch si na zhromaždení delegátov SBD Lučenec prítomní delegáti, ocenení členovia bytového družstva pripomenuli okrem povinných bodov programu aj 65. výročie založenia svojho družstva.

viac

čo s nami získate?


StabilituStabilitu

Silná a stabilná členská základňa.

Právo rozhodovaťPrávo rozhodovať

Účasť na legislatívnom procese.

OdbornosťPoradenstvo

Odborné poradenstvo pre členov SZBD.

VedomostiOdbornosť

Vysoká kvalita odborných konferencií, školení a seminárov.

najbližšie akcie

#

14.11.-15.11.
Podbanské

Odborná konferencia ČD SZBD 2024

Odborná konferencia ČD SZBD sa tento rok uskutoční v dňoch 14.-15. novembra v Grand hoteli Permon v Podbanskom.

viac

#

4.9.-6.9.
Kaskády, Únovce - Galanta

Športové hry SZBD 2024

Dovoľujeme si Vás pozvať na Športové hry SZBD 2024, ktoré sa tento rok uskutočnia v dňoch 4.-6. 9. 2024 na tradičnom mieste. Veríme, že si tento dátum poznačíte do kalendára a pripojíte sa k nám.

viac