AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
SpäťÚvod / Poskytované služby / Ponuka výkonu správy

Ponuka výkonu správy

Členské družstvá Slovenského zväzu bytových družstiev dokazujú v rámci celej Slovenskej republiky, že sú hospodárnymi, efektívnymi, zodpovednými a odborne spôsobilými správcami bytových domov.

Okrem správy vlastných objektov a budov poskytujú naše členské družstvá služby v oblasti výkonu správy, prevádzky, údržby a opráv bytových domov v plnom rozsahu pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako aj pre spoločenstvá vlastníkov.

Zoznam bytových družstiev podľa regiónov v Slovenskej republike poskytujúce služby správcu bytového fondu.

Západoslovenský región

Stredoslovenský región

Východoslovenský región

Kontakty

SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV
Palárikova 16
811 04  Bratislava

tel.: 02/5726 7301
fax: 02/5249 2141
e-mail: szbd@szbd.sk

Kontakty