AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
SpäťÚvod / Pripomienkové konania

Pripomienkové konania

Zákon o konkurze a vyrovnaní

Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní...

Zákon o upomínacom konaní

Návrh zákona o upomínacom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona o tepelnej energetike

Zákon z 26. októbra 2004 o tepelnej energetike

Návrh zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti

Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok).