AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
SpäťÚvod / O SZBD / Oznamy / Naši vyznamenaní

Naši vyznamenaní

1.4.2019

Uznesenie č. 12 / 1 / 2019
Predstavenstvo SZBD schválilo


Návrhy na udelenie ceny Družstevnej únie SR Plaketa Samuela Jurkoviča s finančnou odmenou od SZBD v roku 2019:

za Západoslovenský región:

 1. Ing. Mária Šabová, Bytové družstvo Zlaté Moravce
 2. Miroslav Lintner, P-SBD Nitra

za Východoslovenský región:

 1. Ing. Stanislav Škára, BD Kežmarok

Návrh na udelenie ceny Družstevnej únie SR busta Samuela Jurkoviča s pamätným listom pre ocenený kolektív, bez finančnej odmeny od SZBD v roku 2019:

za Stredoslovenský región:

 1. Stavebné bytové družstvo Ružomberok


Návrh na udelenie Medaily SZBD „Za zásluhy o rozvoj bytového družstevníctva na Slovensku“ s pamätným listom a finančnou odmenou 100,- € z rozpočtu SZBD v roku 2019:

za Západoslovenský región:

 1. Ing. Ivan Benčát, SBDP Pezinok
 2. Ing. Peter Pavlov, SBD Komárno

za Východoslovenský región:

 1. Ing. Miroslav Sim, OSBD Poprad

Návrh na udelenie Medaily SZBD „Za zásluhy o rozvoj bytového družstevníctva na Slovensku“ s pamätným listom :

za Západoslovenský región:

členom SBD Komárno

 1. Izabela Kútna
 2. Alica Lukáčová
 3. Magdaléna Šaláthová
 4. Mgr. István Százvai
 5. Viliam Völgyi

Návrh na udelenie Medaily SZBD „Za vernosť bytovému družstevníctvu na Slovensku“ s pamätným listom a bez finančnej odmeny:

za Východoslovenský región:

 1. Ing. Ľuboš Bača, BD Prešov
 2. František Ungvarský, BD Prešov

Návrh na udelenie „Čestného uznania SZBD“ bez finančnej odmeny:

za Východoslovenský región:

členovia BD Prešov

 1. Dezider Saxa
 2. Mgr. Barbora Palčová
 3. Imrich Mičuta
 4. Eva Bahurinská