AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
SpäťÚvod / O SZBD / Orgány SZBD / Zhromaždenie delegátov

Zhromaždenie delegátov

Zhromaždenie delegátov členských družstiev Slovenského zväzu bytových družstiev je najvyšším orgánom Slovenského zväzu bytových družstiev.

Prerokúva a schvaľuje veci, ktoré patria podľa Stanov do jeho kompetencie a pôsobnosti alebo ktoré si na rokovanie alebo schválenie vyhradil.