AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
SpäťÚvod / O SZBD / Orgány SZBD / Predstavenstvo

Predstavenstvo

Predstavenstvo Slovenského zväzu bytových družstiev je štatutárnym orgánom Slovenského zväzu bytových družstiev.

Riadi činnosť Slovenského zväzu bytových družstiev a rozhoduje vo všetkých veciach, pokiaľ nie sú Stanovami a rozhodnutiami Zhromaždenia delegátov členských družstiev Slovenského zväzu bytových družstiev vyhradené inému orgánu. Za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu delegátov členských družstiev Slovenského zväzu bytových družstiev.


Predseda predstavenstva
Ing. Vojtech Molnár
 
Podpredseda predstavenstva
Ing. Michal Piterka
Teodor Palkovič
Ing. Koloman Kačinetz
 
Členovia predstavenstva
Ing. Peter Boško
Ing. Lucia Bačíková
Ing. Ján Uram, CSc.
Ing. Ján Ďurkovič
Ing. František Fecko
Ing. mult. Jaroslav Jarkovský