AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
SpäťÚvod / O SZBD / Orgány SZBD / Odborné komisie

Odborné komisie

Na plnenie svojich úloh môže Zhromaždenie delegátov členských družstiev Slovenského zväzu bytových družstiev a Predstavenstvo Slovenského zväzu bytových družstiev zriadiť stále alebo dočasné poradné orgány a pracovné komisie, pričom súčasne určí ich postavenie, poslanie a vymedzenie pôsobnosti.