AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
SpäťÚvod / Napísali o nás / Stretnutie predstaviteľov DÚ SR s prezidentom SR

Stretnutie predstaviteľov DÚ SR s prezidentom SR

Stretnutie predstaviteľov DÚ SR s prezidentom SR

Prezident Ivan Gašparovič prijal v Prezidentskom paláci predstaviteľov Družstevnej únie Slovenskej republiky na čele s predsedníčkou predstavenstva únie Ivetou Chmelovou
Náš najvyšší predstaviteľ na začiatku stretnutia vyzdvihol významnú úlohu družstevníctva na Slovensku, ktorú zohralo počas svojej 168 ročnej histórie a to v ekonomickej, ako i v sociálnej oblasti. Slovenské družstevné podniky plnia hospodárske a sociálne ciele už roky a vždy sa snažili obhájiť čaro družstevnej formy a čestne podnikať: 'História družstevníctva priniesla veľmi veľa pozitívneho a som rád, že sa rozšírilo aj vďaka osobe Samuela Jurkoviča,' zdôraznil prezident.

Iveta Chmelová na margo historickej kontinuity družstevníctva na Slovensku pripomenula, že 'družstevníctvo vzniklo v 19. storočí. My sme oslávili dvadsiate výročie Družstevnej únie Slovenskej republiky. Máme 3000 členov a združujeme bytových družstevníkov, výrobných družstevníci a poľnohospodárov.'

Predstaviteľov Družstevnej únie SR trápi zákonník práce, ale výhrady majú aj k daňovým zákonom. V radoch únie je množstvo pracovníkov so zdravotným postihnutím a tu je podľa hostí veľmi ťažké prispôsobiť sa novej legislatíve. Za veľký problém označila Iveta Chmelová aj stav súdnictva a slabú vymožiteľnosť práva, ktoré sťažujú podnikateľské prostredie na Slovensku. Predsedníčka predstavenstva únie zdôraznila, že ide o tradičné slovenské podniky, ktoré potrebujú zvýšiť podporu zo strany štátu.

Prezident Ivan Gašparovič konštatoval, že sám je podporovateľom myšlienky družstevníctva. 'Družstevníctvo v súčasnej hospodárskej kríze je akýmsi predstaviteľom svojpomoci, ktorú treba podporovať.'

Poľnohospodárski družstevníci zasa zdôrazňujú, že je načase revitalizovať rozhodnutia o domácej poľnohospodárskej politike. 'My, poľnohospodári, vidíme toto obdobie ako jedno z najdôležitejších pre budúcnosť slovenského agrorezortu,' povedal zástupca poľnohospodárskych družstevníkov.

Ďalší z hostí, podpredseda COOP Jednota Slovensko Martin Katriak podčiarkol, že COOP Jednota je „ najväčším predajcom potravín s podielom asi 70% slovenských výrobkov,' uviedol. Pripomenul záujem o podporu predaja domácich potravín.

Podľa slov Ivana Gašparovič a nebude Slovensko konkurencieschopné, ak sa nezmení dotačná politika na podporu slovenských prvovýrobcov.

Člen Predstavenstva Družstevnej únie SR a predseda Zväzu bytových družstiev SR Vojtech Molnár na stretnutí s hlavou štátu pripomenul, že bytové družstvá sa po zmene režimu sústredili na prevod družstevných bytov do osobného vlastníctva a v súčasnosti sa zaoberajú činnosťou správcu bytov. 'Náš cieľ je čo najlacnejšia a čo najefektívnejšia správa bytov,' povedal.

Prezident Slovenskej republiky na záver rokovania družstevníkom prisľúbil pomoc pri príprave legislatívnych návrhov a pri rozhodovaní o zákonoch z NR SR. Zároveň ponúkol možnosť organizovania spoločných stretnutí s predstaviteľmi vlády v Prezidentskom paláci.

Družstevná únia SR je dobrovoľným záujmovým združením právnických osôb s majetkovou účasťou členských organizácií na celom majetku.
Družstevná únia Slovenskej republiky vznikla súčasne so vznikom samostatnej Slovenskej republiky. Únia má spolu so svojimi členskými zväzmi dôležitú úlohu pri tvorbe vhodných podmienok pre činnosť všetkých družstiev v štáte a to vo vzťahu k štátnym orgánom Slovenskej republiky, ako aj k medzinárodným orgánom a organizáciám.
Od roku 1993 udeľuje Predstavenstvo únie cenu Samuela Jurkoviča jednotlivcom a kolektívom predovšetkým za dlhoročnú aktívnu činnosť v družstevníctve, aktívny prístup k rozvoju družstevníctva a družstevnej spolupráci, aktívnu činnosť v družstevnom vzdelávaní a výchove, publikačnú činnosť podporujúcu idey družstevníctva.


zdroj: http://www.prezident.sk/

Kontakty

SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV
Palárikova 16
811 04  Bratislava

tel.: 02/5726 7301
fax: 02/5249 2141
e-mail: szbd@szbd.sk

Kontakty