AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
SpäťÚvod / Metodika / Archív 2010

Metodické listy č.1-21 z roku 2010

Súbory na stiahnutie
Stiahnuť súbor1/2010 (49 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Oprava základu dane - faktúra

Stiahnuť súbor2/2010 (47 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

DPH - faktúry za nájom

Stiahnuť súbor3/2010 (103 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Príjmy zo závislej činnosti - Ukončenie r. 2009 a zmeny od 1.1.2010

Stiahnuť súbor4/2010 (142 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Výpočet splatnej dane z príjmov právnických osôb za rok 2009, podľa právneho stavu ku dňu 31.12.2009

Stiahnuť súbor5/2010 (5,73 MB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Zákon č.70/2010

Stiahnuť súbor6/2010 (46 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby

Stiahnuť súbor7/2010 (1,79 MB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Vzor oznámenia o zmenách vykonaných Zákonom č.70/2010 Z.z.

Stiahnuť súbor8/2010 (789 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Vzor reklamačného poriadku

Stiahnuť súbor9/2010 (2,53 MB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Exekúcia postihnutím iných majetkových práv - Exekúcia postihnutím členského podielu v stavebnom bytovom družstve

Stiahnuť súbor10/2010 (45 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Nariadenie vlády SR 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Stiahnuť súbor11/2010 (53 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Údaje uvedené v rozpočítavaní množstva dodaného tepla v teplej úžitkovej vode a množstva dodaného tepla na vykurovanie Monitorovanie efektívnosti pri používaní energie - poskytovanie a spracovanie údajov

Stiahnuť súbor12/2010 (49 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Rozúčtovanie nákladov na dodávku tepla v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 358/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z.

Stiahnuť súbor13/2010 (46 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

DPH – nájom, úhrada z FPÚO

Stiahnuť súbor14/2010 (2,29 MB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Predmet podnikania - Správa a údržba bytového fondu

Stiahnuť súbor15/2010 (74 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Registrácia k DPH podľa §7a

Stiahnuť súbor16/2010 (60 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Environmentálny fond

Stiahnuť súbor17/2010 (35 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Príjmy zo závislej činnosti - Navrhované zmeny od 1.1.2011 v oblasti ZP, SP, Daní,ZP

Stiahnuť súbor18/2010 (74 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Aktuálne zmeny zákona o účtovníctve – predpoklad vykonania účtovnej závierky bytových družstiev za rok 2010

Stiahnuť súbor19/2010 (55 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Postup bytových družstiev pri vypracovaní zálohových predpisov na rok 2011

Stiahnuť súbor19/2010 Dodatok č.1 (56 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Zálohový predpis a DPH

Stiahnuť súbor20/2010 (59 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Výpočet tvorby Fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu

Stiahnuť súbor21/2010 (51 kB)
Tento súbor je dostupný len pre prihlásených užívateľov.

Zodpovednosť za škodu správcu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome